Nedermaas Ventures en Innovatiefonds investeren in Cristal Delivery

Het aan LIOF gelieerde Nedermaas Ventures en het Innovatiefonds van de Provincie Limburg hebben een aandeel genomen in de farmaceutische onderneming Cristal Delivery BV. Dit jonge bedrijf ontwikkelt verbeterde producten van diverse geneesmiddelen en zal als onderdeel van deze financiering vanuit Utrecht verhuizen naar het Biopartner gebouw op de Maastricht Health Campus. Tevens zal het bedrijf vanaf nu onder de naam Cristal Therapeutics gaan opereren.

Cristal Therapeutics heeft een methode ontwikkeld om geneesmiddelen in te sluiten in nanobolletjes (0.0001 mm doorsnede), met behulp van de zogenaamde CriPec® technologie. Deze bolletjes zorgen voor een verbeterde verdeling over het lichaam en een selectievere vrijgave van de geneesmiddelen op de gewenste plek, zoals in tumoren. Op CriPec®-gebaseerde producten hebben hierdoor in potentie een verbeterde effectiviteit en minder bijwerkingen, en bieden daarmee een betere behandeling van de ziekte van de patiënt.

In uiteenlopende studies heeft Cristal Therapeutics de werkzaamheid en veiligheid van diverse CriPec®-nanomedicijnen gedemonstreerd. De komende jaren zal in Maastricht het eerste product, zijnde CriPec® docetaxel voor de behandeling van kanker, worden uitontwikkeld. Chemotherapie zal hierdoor gerichter en efficiënter kunnen verlopen en zal minder ongewenste bijwerkingen hebben.

Cristal Therapeutics is opgericht in 2011, als spin-off van de afdeling biofarmacie van de Universiteit Utrecht, door Dr. Cristianne Rijcken en Dr. Joost Holthuis. In 2012 heeft een eerste financieringsronde plaatsgevonden, waarbij de Limburgse investeerders nu aansluiten.

Cristianne Rijcken van Cristal Therapeutics zegt dat de keuze voor de verhuizing naar Limburg met name is ingegeven door de nabijheid van zowel de Chemelot Campus én de Maastricht Health Campus. “Voor de verdere ontwikkeling van de chemie en nanotechnologie is veel materiaalkennis aanwezig op de Chemelot Campus en voor de ontwikkeling van farmaceutische producten, met name gericht op de werkzaamheid en veiligheid in de patiënt, is de nabijheid van de Maastricht Health Campus cruciaal”, aldus Rijcken. In de komende maanden zal het operationele team van Cristal Therapeutics in Maastricht significant worden uitgebreid.

Algemeen directeur Jérôme Verhagen van LIOF zegt dat de vestiging van Cristal Therapeutics past in de strategie van LIOF om pro-actief bij te dragen aan de ontwikkeling van de campussen in Limburg. “Het is uitstekend nieuws dat LIOF dit soort bedrijven naar de regio weet te halen. Dit is een voorbeeld van een bedrijfsvestiging waarbij de toegevoegde waarde van in dit geval de Chemelot Campus en Maastricht Health Campus evident zijn. Ook in de toekomst zal LIOF zich volop inspannen dergelijke zogeheten cross overs te realiseren”.

Joyce Nelissen, interim directeur Innovatiefonds Limburg: “Ik ben erg verheugd over de komst van dit bedrijf naar Limburg. Het maakt wederom duidelijk hoe aantrekkelijk de Limburgse campussen zijn voor innovatieve bedrijven. Ze willen profiteren van de kennis die hier constant wordt gegenereerd. Limburg krijgt hierdoor echt smoel als innovatieregio.

Maastricht, 29 mei 2013

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Nedermaas Ventures, www.nedermaasventures.nl, Jeffrey Lutje Spelberg, 043-3280280
Innovatiefonds Provincie Limburg, www.innovatiefondslimburg.nl, Roy Hamans, 043-3898893
Cristal Therapeutics, www.cristaltherapeutics.com, Cristianne Rijcken, 06-24559175